Brzeska Wieś Historyczna

13 grudnia 2012 r. -Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

13 grudnia 2012 r. zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia oraz inne osoby zainteresowane działalnością LGD na Walne Zebranie.

Zebranie odbędzie się na świetlicy wiejskiej w Pogorzeli o godzinie 15:30.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie

2. Stwierdzenie Quorum

3. Przedstawienie porządku obrad

4. Zmiany do porządku obrad

5. Głosowanie nad porządkiem obrad

6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju i ustalenia tekstu jednolitego Strategii

- w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Kapitalne szkoły obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej

- w sprawie zmiany składu Zarządu Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”

- w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”

7. Informacja Kierownika biura – Pani Marty Mokrzyczak na temat efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru „Brzeskiej Wsi Historycznej”

8. Informacja Wice Prezesa Stowarzyszenia – Pani Ewy Rosińskiej nt. planowanych terminów ogłaszania konkursów w okresie 2013 - 2014 r. przez LGD Brzeska Wieś Historyczna.

9. Wolne wnioski

10. Uroczyste podsumowanie konkursu na Najaktywniejsze sołectwo obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej – II edycja

11. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy.

Ogłaszamy jednocześnie mozliwość wniesienia uwag do projektu Strategii. W załączeniu znajduję się dokument projektu Lokalnej Strategii Rozwoju. 

2012-12-05

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II