Brzeska Wieś Historyczna

9 LGD podpisało umowę na realizację projektu współpracy

9 Lokalnych Grup Działania z województwa opolskiego w składzie:

-      Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”,

-      Nyskie Księstwo Jezior i Gór,

-      Lokalna Grupa Działania „Złota Ziemia”,

-      Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak,

-      Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,

-      Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”,

-      Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”,

-      Stowarzyszenie Kraina św. Anny,

-      Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi

26 czerwca 2013r.  podpisało  umowę z Samorządem Województwa Opolskiego na realizację projektu współpracy Opolskie szlakiem LGD  o wartości ponad 675 tysięcy złotych.

Projekt ma na celu wzmocnienie promocji województwa opolskiego poprzez stworzenie szlaku biegnącego przez najatrakcyjniejsze miejsca na obszarze 9 lokalnych grup działania.

W ramach zaplanowanych zadań zostaną rozmieszczone tablice informacyjno-promocyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci stojaków na rowery, ławeczek, stołów, kwietników, na rzece Mała Panew zostaną wykonane stanice kajakowe w celu uatrakcyjnienia formy spędzenia wolnego czasu dla odwiedzających turystów. 

Wspólna strona internetowa, wydanie map, folderu informacyjno-promocyjnego oraz insert folderów na teren województwa dolnośląskiego oraz śląskiego posłużą jako narzędzia zwiększające informacje o atrakcjach turystycznych oraz przyrodniczo-kulturowych wśród turystów z sąsiednich województw.

Opolskie szlakiem LGD to jedyny dotąd projekt, który opiera się na współpracy aż 9 LGD i obejmuje  obszar ponad trzech czwartych województwa opolskiego.

Projekt koordynuje Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”.  

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.21 "Wdrażanie projektów współpracy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2013-06-27

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II