Brzeska Wieś Historyczna

Informacja dla Beneficjentów dot. podatku VAT

Wszystkim wnioskodawcom przypominamy, że aby móc zaliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowanych realizowanych projektów, należy uzyskać stosowna Interpretację indywidualną z Izby Skarbowej.

Interpretacja indywidualna to obligatoryjny załącznik do wniosku o płatność, dlatego też zwracamy uwagę, aby ze stosownym wyprzedzeniem złożyć wniosek o jej wydanie (okres oczekiwania na dokument to 3 miesiące).

Dla województwa opolskiego Interpretację wydaje Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, przy czym adres korespondencyjny to: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Przed wysłaniem wniosku o wydanie interpretacji należy uiścić należność w wysokości 40,00 zł. na kontro wskazane we wniosku, a dokument potwierdzający wysłac razem z wnioskiem.

Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest dostępny na stronie www.mf.gov.pl, można go też pobrać z naszej strony:

2012-08-31

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II