Brzeska Wieś Historyczna

Informacja o planowanym do realizacji zadaniu

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu

Zarząd Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” z siedzibą  w Krzyżowicach, informuje o planowanym do wykonania zadaniu:

Przewóz 30 osób uczestniczących w szkoleniu/wyjeździe aktywizującym z Krzyżowic (Gmina Olszanka) do Tęgoborzyc (Gmina Łososina Dolna, woj. małopolskie) oraz przewóz osób podczas pobytu w woj. małopolskim tj. w terminie od 11 do 13 września 2013 r. zgodnie z programem Szkolenia aktywizującego.

Przewidywana ilość kilometrów do zrealizowania: min. 600

Przewóz osób odbyć się ma wyłącznie środkiem transportu spełniającym wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.).

Wymaga się aby wykonawca zagwarantował środek transportu o podwyższonym standardzie, w tym obligatoryjnie z klimatyzacją.

Wykonawca zapewnić ma bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny.

Wykonawca rozpocznie naliczanie kilometrów z chwilą wyjazdu z miejsca zbiórki tj. : Krzyzowice 72, 49-332 Olszanka

Naliczanie zakończy się z chwilą powrotu na miejsce zbiórki.

Wykonawca w ramach przejazdu zapewni dwóch kierowców, jeśli wyjazd będzie tego wymagał.

W cenę przejazdu wliczone będą: parkingi, ewentualne koszty delegacji, wyżywienia i noclegu kierowcy/kierowców.

Wykonawca w ofercie  podać ma cenę brutto za 1km.

Cena oferty uwzględnia ma wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo i słownie.

Podmioty zainteresowane realizacją wyżej opisanych zadań mogą złożyć swoje oferty w terminie do 09.09.2013 r. do godz. 12.00 na adres e-mail Stowarzyszenia –biuro@brzeskawieshistoryczna.pl                                                                       

Szczegółowe  informacje udzielane będą w biurze LGD, pod numerami  telefonów: 774129021 lub 774128021.

 

2013-09-02

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II