Brzeska Wieś Historyczna

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu ASOS

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” z siedzibą  w Krzyżowicach, informuje iż w związku z rozpoczęciem zadania pn. Seniorzy na start! planuje się zakup następujących usług/towarów:

 1. Przeprowadzenie zajęć dla osób wieku powyżej 60 r. życia zajęć z zakresu Nowych technologii, 9 cykli szkoleniowych x 30 godzin lekcyjnych, miejsce przeprowadzenia zajęć: 3 cykle: Gmina Olszanka, 3 cykle: Gmina Lewin Brzeski i 3 cykle: Gmina Skarbimierz, przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: maj 2014, przewidywany termin zakończenia zajęć: grudzień 2014;
 2. Przeprowadzenie zajęć dla osób wieku powyżej 60 r. życia zajęć z zakresu Treningu umysłu, 3 cykle szkoleniowe x 30 godzin lekcyjnych, miejsce przeprowadzenia zajęć: 1 cykl: Gmina Olszanka, 1 cykl: Gmina Lewin Brzeski i 1 cykl: Gmina Skarbimierz, przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: maj 2014, przewidywany termin zakończenia zajęć: grudzień 2014;
 3. Przeprowadzenie zajęć dla osób wieku powyżej 60 r. życia zajęć z zakresu Edukacji zdrowotnej i profilaktycznej, 45 spotkań x 3 godziny lekcyjne, miejsce przeprowadzenia zajęć: 15 spotkań: Gmina Olszanka, 15 spotkań: Gmina Lewin Brzeski i 15 spotkań: Gmina Skarbimierz, przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: maj 2014, przewidywany termin zakończenia zajęć: grudzień 2014;
 4. Przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób wieku powyżej 60 r. życia zajęć, 20 zajęć x 9 miejscowości x 1 godzina zegarowa, miejsce przeprowadzenia zajęć: 20 zajęć x 3 miejscowości: Gmina Olszanka, 20 zajęć x 3 miejscowości: Gmina Lewin Brzeski i 20 zajęć x 3 miejscowości: Gmina Skarbimierz, przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: maj 2014, przewidywany termin zakończenia zajęć: grudzień 2014;
 5. Zakup materiałów na zajęcia:

a/ scrabble, puzzle, szachy, domino i inne gry logiczne;

b/ mata do ćwiczeń, piłka i taśma do ćwiczeń: 15 zestawów

6. Transport 150 seniorów i seniorek do teatru w Opolu (maj 2014) oraz do Wrocławia (październik 2014);

 7. Zakup papieru: 5 ryz

 

Ceny ofert uwzględniać muszą wszystkie zobowiązania, muszą być podane cyfrowo i słownie.

Podmioty zainteresowane realizacją wyżej opisanych zadań mogą złożyć swoje oferty w terminie do 07.05.2014 r. do godz. 12.00 na adres e-mail Stowarzyszenia –biuro@brzeskawieshistoryczna.pl 

Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny z wybranym oferentem oraz do nie podpisania umowy z żadnym wykonawcą.                                                                        

Szczegółowe  informacje udzielane będą w biurze LGD, pod numerami  telefonów: 774129021 lub 774128021.

 Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

2014-04-30

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II