Brzeska Wieś Historyczna

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu (zapytanie-Brzezina)

Szanowni Państwo,

Zarząd stowarzyszenia Przyjaznych Brzezinie "Kamień" zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na realizację operacji pn. „Doposażenie zaplecza kuchennego Domu Ludowego w Brzezinie”  w miejscowości Brzezina na działce nr 208/9, obręb 0107 (Brzezina).    

      Zakres robót obejmuje:

a) zakup elementów wyposażenia kuchni zgodnie z  wykazem stanowiącym załacznik do niniejszego zapytania (w załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z wykazem)

b) montaż powyższych elementów wyposażenia kuchni zgodnie z załącznikiem  do niniejszego zapytania ofertowego (w załaczeniu)

Zamawiający oświadcza, że działka nr 208/9, obręb 0107 (Brzezina),  jest własnością Gminy Skarbimierz, którą właściciel użyczył Stowarzyszeniu Przyjaznych Brzezinie „Kamień” na czas realizacji zadania;

Przewidywany termin realizacji robót kwiecień 2014r.;

Warunki płatności – przelew płatny w terminie 14 dni od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podstawą do wystawienia FV będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego,  po zakończeniu i odbiorze robót  - Protokół odbioru robót;

Miejsce i termin składania ofert:                                                                                                                                  

Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezinie „Kamień”

Brzezina 65

49-300 Brzeg                  

do dnia 06.04.2014  

Sprawę prowadzi: Anna Wiśniewska-Łątka, Tel.727 981 381  , e-mail: odnowawsibrzezina@o2.pl   

 

2014-04-01

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II