Brzeska Wieś Historyczna

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu (zapytanie)

Skorogoszcz, 11.04.2014 r.

Szanowni Państwo,

koryguje się zapis dotyczący wysokości słupa na którym ma być zamontowany zegar w ramach zadania "Wspólnie kształtujemy centrum wsi", poprawna wysokość słupa to ok. 4 metry wysokości.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. do dnia 18 kwietnia 2014 r.

z poważaniem,

Zarząd Towarzystwa Rozwoju Lokalnego "Zielony Most" w Skorogoszczy.

 

 

Skorogoszcz, 01.04.2014 r.

Towarzystwo Rozwoju Lokalnego                          

„Zielony Most” w Skorogoszczy

Ul. Zamkowa 8

49-345 Skorogoszcz                                                                                                                                 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na zadanie pt. „Wspólnie kształtujemy centrum wsi”  w miejscowości Skorogoszcz na działce nr 123/5.    

      Zakres robót obejmuje:

-   Zakup, montaż i stawianie słupa z zew. warstwą z tworzywa sztucznego 6,0 m , szt- 1 

-   Zakup, montaż zegara zewnętrznego dwustronnego elektrycznego podświetlanego,

-    Pomiary elektryczne

 Zamawiający oświadcza, że działka nr 123/5,  jest własnością Gminy Lewin Brzeski, którą właściciel użyczył TRL ”Zielony Most” na czas realizacji zadania;

 Przewidywany termin realizacji robót maj/czerwiec 2014r.;

Warunki płatności – przelew płatny w terminie 14 dni od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podstawą do wystawienia FV będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego,  po zakończeniu i odbiorze robót  - Protokół odbioru robót;

 

Miejsce i termin składania ofert:                                                                                                                                  

Towarzystwo Rozwoju Lokalnego „Zielony Most” w Skorogoszczy                                                                         

 ul. Zamkowa 8                                                                                                                          

 49-345 Skorogoszcz

do dnia  18.04.2014  

 

Sprawę prowadzi: Dariusz Zięba, Tel.77/4121048  , e-mail: dzieba@op.pl                                                                                                                                                                   

 

2014-04-01

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II