Brzeska Wieś Historyczna

Informacja o planowanym szkoleniu wyjazdowym!

Podaje się do publicznej wiadomości informację o planowanym do wykonania zadaniu: szkolenie wyjazdowe 2-dniowe do Partnerstwa Izerskiego (woj. dolnośląskie).

Wyjazd szkoleniowy zostanie zorganizowany w dniach 6-7 czerwca 2014 r. i skierowany będzie do 25 osób zamieszkujących obszar LGD Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”.

Celem wyjazdu jest pokazanie dobrych przykładów wykorzystania środków w ramach Leader,  aktywizacja mieszkańców do działania na rzecz rozwoju własnych miejscowości oraz pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru, co ma się przyczynić do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia jakości życia na obszarze.

Uczestnicy wyjazdu będą mięli możliwość zapoznania się z metodami  aktywizacji mieszkańców i dobrymi przykładami działań wdrażanych na obszarze wiejskim, m.inn. z zakresu przedsiębiorczości na wsi oraz sprzedaży produktów lokalnych.

Osoby chętne do udziału w szkoleniu wyjazdowym aktywizacyjnym  prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” pod numerem telefonu: 774129021.

Poniżej znajduje się do pobrania wstępny program wyjazdu.

 

2014-05-13

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II