Brzeska Wieś Historyczna

Informacja o planowanym zadaniu zielona siłownia w Jankowicach Wielkich

 

 

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu – zapytanie dla wykonawców/dostawców

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Jankowic Wielkich JANKO z siedzibą  w Jankowicach Wielkich, informuje o planowanym do wykonania zadaniu: „Zielona siłownia w Jankowicach Wielkich”, w tym zakup i zamontowanie następujących urządzeń:

  1. Wahadło +twister  – 1 sztuka
  2. Przywodziciel – odwodziciel  – 1 sztuka
  3. Piechur +orbitrek  – 1 sztuka
  4. Twister +wioślarz  – 1 sztuka
  5. Jeździec  – 1 sztuka
  6. Wioślarz  – 1 sztuka

Montaż urządzeń,  o których mowa w pkt. 1-6 polegać ma na przygotowaniu podłoża do montażu tj. wykonania betonowego fundamentu z własnych materiałów wykonawcy, umocowania urządzenia na trwale z podłożem betonowym zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wszystkie urządzenia o których mowa w punkcie 1-6 mają posiadać atesty wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

Ponadto :

  1. Tablica z regulaminem korzystania z urządzeń wchodzących w skład Zielonej siłowni (wymiary tablicy: 100cm x 100cm, wykonie z PCV spienione, grubość 5 mm, pełny kolor) – tablica montowana będzie we własnym zakresie Stowarzyszenia.
  2. Kosz na śmieci z obudową drewnianą – 1 sztuka – montaż we własnym zakresie Stowarzyszenia.
  3. Słupki ogrodzeniowe metalowe malowane na zielony kolor (wysokość słupków: 180 cm. – 7 sztuk  (w tym 2 słupki podporowe)– montaż we własnym zakresie Stowarzyszenia.

10.  Siatka ogrodzeniowa powlekana zielona o wysokości 120 – 125 cm, długość 10 mb. (1 rolka) – montaż we własnym zakresie Stowarzyszenia.

11.  Drut do naciągu siatki (10 mb x 3 długości = 30 mb.) – montaż we własnym zakresie Stowarzyszenia.

12.  Pręt do naciągu siatki – 2 sztuki – montaż we własnym zakresie Stowarzyszenia.

13.  Zaprawa cementowa (murarska) – 125 kg. – wbudowanie we własnym zakresie Stowarzyszenia.

Wykonawca w ofercie  podać ma cenę brutto za każde wymienione urządzenie osobno oraz osobno za montaż poszczególnych elementów zielonej siłowni .

Cena oferty uwzględniać ma wszystkie koszty i zobowiązania wykonawcy, w tym transport urządzeń do miejsca montażu, musi być podana cyfrowo i słownie.

Stowarzyszenie dopuszcza złożenie ofert częściowych z zastrzeżeniem złożenia odrębnej oferty wyłącznie na przedmiot określony w pkt. 7 -13. Oferta na dostawę wyposażenia w urządzenia, o których mowa w pkt. 1-6 musi uwzględniać również  montaż tych urządzeń.

Termin realizacji zamówienia – 30 październik 2013 rok

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Podmioty zainteresowane realizacją wyżej opisanych zadań mogą złożyć swoje oferty w terminie do 20.09.2013 r. do godz. 15.00 na adres e-mail Stowarzyszenia –biuro@brzeskawieshistoryczna.pl  bądź bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” pod adresem: Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

 Zarząd Stowarzyszenia

Pełna treść informacji znajduje się do pobrania poniżej

2013-09-05

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II