Brzeska Wieś Historyczna

Informacja o Posiedzeniu Rady.

Informujemy, że Rada dezyzyjna oceniająca wnioski, jakie wpłynęły w odpowiedzi na nabór przeprowadzony w dniach od 31 grudnia 2013 r. do 20 stycznia 2014 r. odbędzie się 28 stycznia 2014 r. o godz. 18:00 w Olszance.

Porządek XI Posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie Quorum
 3. Przedstawienie porządku Posiedzenia
 4. Zmiany do porządku Posiedzenia
 5. Głosowanie nad porządkiem Posiedzenia
 6. Wybór spośród członków Rady dwóch sekretarzy obrad, stanowiących jednocześnie komisję do przeliczania wyników głosowań, kontrolę quorum i wykonywania innych czynności w trakcie trwania posiedzenia Rady.
 7. Omówienie i ocena merytoryczna wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru prowadzonego przez Stowarzyszenie oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania w ramach działania:

- Odnowa i Rozwój Wsi

- Małe projekty

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie i zamknięcie Posiedzenia Rady.

2014-01-21

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II