Brzeska Wieś Historyczna

Informacja o II i III Posiedzeniu Rady

Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2010 r. odbędzie się:

- o godz. 15:30 -  II Posiedzenie Rady podczas którego nastąpi ocena  wniosków o przyznanie pomocy, w ramach działań: Odnowa i rozwój Wsi, Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

- o godz. 19:30 -  III Posiedzenie Rady podczas którego nastąpi ocena  wniosków o przyznanie pomocy, w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsięborstw.

Porządek Posiedzeń Rady wygląda następująco:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie Quorum
 3. Przedstawienie porządku Posiedzenia
 4. Zmiany do porządku Posiedzenia
 5. Głosowanie nad porządkiem Posiedzenia
 6. Wybór spośród członków Rady dwóch sekretarzy obrad, stanowiących jednocześnie komisję do przeliczania wyników głosowań, kontrolę quorum i wykonywania innych czynności w trakcie trwania posiedzenia Rady.
 7. Omówienie i ocena merytoryczna wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru prowadzonego przez Stowarzyszenie oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zakończenie i zamknięcie Posiedzenia Rady.

 

2010-11-24

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II