Brzeska Wieś Historyczna

Już w marcu kolejne nabory.

Wnioskodawcy! Już w marcu planujemy ogłoszenie kolejnych naborów w następującym zakresie:

1. Odnowa i rozwój wsi - limit dostępnych środków: 156 730,00

Nabór zostanie ogłoszony w ramach przedsięwzięcia: Piękna i zadbana Brzeska Wieś Historyczna.

2. Małe projekty - limit dostępnych środków: 471 825,81

Nabór zostanie ogłoszony w ramach przedsięwzięć: Piękna i zadbana Brzeska Wieś Historyczna, Spędzamy czas ciekawie i z poczuciem tożsamości regionalnej, Budowa, rozbudowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów społeczno-kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i turystycznych.

3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - limit dostępnych środków: 100 000,00

Nabór zostanie ogłoszony w ramach przedsięwzięć: Spędzamy czas ciekawie i z poczuciem tożsamości regionalnej oraz Budowa, rozbudowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów społeczno-kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i turystycznych.

4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - limit dostępnych środków: 100 000,00

Nabór zostanie ogłoszony w ramach przedsięwzięć: Spędzamy czas ciekawie i z poczuciem tożsamości regionalnej oraz Budowa, rozbudowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów społeczno-kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i turystycznych.

 

Ponadto dzięki pozyskanym dodatkowym środków na realizację dodatkowych zadań w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenie "Brzeska Wieś Historyczna" planuje w I kwartale 2013 r. ogłosić dodatkowy nabór w zakresie:

1. Odnowa i rozwój wsi - limit dostępnych środków: 800 000,00

Nabór zostanie ogłoszony w ramach przedsięwzięcia: Ochrona obiektów o szczególnej wartości historycznej dla obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej.

2. Małe projekty - limit dostępnych środków: 200 000,00

Nabór zostanie ogłoszony w ramach przedsięwzięcia: Zielone siłownie w każdej z Gmin na obszarze Brzeskiej Wsi Historycznej.

3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - limit dostępnych środków: 136 940,00

Nabór zostanie ogłoszony w ramach przedsięwzięcia: Rozwój usług dla mieszkańców.

4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - limit dostępnych środków: 150 000,00

Nabór zostanie ogłoszony w ramach przedsięwzięcia: Rozwój usług dla mieszkańców.

Informujemy, iż w miesiącu lutym i marcu planujemy szkolenia i doradztwo indywidualne w zakresie ubiegania się o środki w ramach planowanych naborów.

Wkrótce na stronie internetowej Stowarzyszenia ukaże się na ten temat szczegółowa informacja.

 

2013-01-19

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II