Brzeska Wieś Historyczna

Konkurs dla sołectw rozstrzygnięty!

Już po raz trzeci Zarząd Stowarzyszenia "Brzeska Wieś Historyczna" ogłasił aktywizacyjny konkurs na Najaktywniejsze sołectwo obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej.

Celem konkursu była aktywizacja mieszkańców Gminy Lewin Brzeski, Olszanka i Skarbimierz do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowych, tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, dbanie o ład przestrzenny, kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych.

W III edycji konkursu wzięło udział 14 miejscowości, przy czym 2 z nich nie złożyły sprawozdania końcowego, które podlegało ocenie przez Komisję.

12 sołectw zostało ocenionych pod względem: działalności na rzecz odnowy miejsc spotkań, terenów zielonych, skwerów, placów, parków oraz w zakresie poprawy stanu i estetyki miejsc użyteczności publicznej, organizacji przez mieszkańców imprez o charakterze integracyjnym i promocyjnym, kultywowania tradycji i obyczajów, pozyskiwania środków zewnętrznych, zaangażowania mieszkańców w zakresie ochrony zabytków znajdujących się w rejestrze lub ewidencji zabytków i/lub ochrony środowiska naturalnego, działalności edukacyjnej sołectwa.

Po emocjonujących naradach Komisja postanowila o przyznaniu głównych nagród dla:

1 nagroda: Jankowice Wielkie

2 nagroda: Gierszowice

3 nagroda: Skorogoszcz

4 nagroda: Łosiów.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 20 grudnia 2013 r. w Domu Kultury w Lewinie Brzeskim.

Serdecznie gratulujemy.

 

2013-12-03

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II