Brzeska Wieś Historyczna

Konsultacje społeczne w sprawie zmian do LSR

Lokalna Grupa Działania stowarzyszenie "Brzeska Wies Historyczna" planuje ubiegac sie w drodze konkursu o dodatkowe środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, co pozwoli mieszkańcom naszego obszaru na udział w dodatkowych konkursach ogłaszanych w 2013 i 2014 r., tj. na działania Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku dzialalności gospodarczej.

W związku z powyższym stowarzyszenie rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej.

Uwagi moga wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru oraz organizacje i instytucje działajace na obszarze działania Lokalnej Grupy.

Konsultacje potrwaja do 8 lipca 2012 r.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej i wnoszenia sugestii, w jakim kierunku winien rozwijać sie nasz region, by w pełni wykorzystać jego potencjał i atuty.

propozycje i sugestie prosimy przesyłac na adres e-mailowy: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl lub drogą korespondencyjna na adres biura LGD: Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Państwa opinia będzie niezwykle cenna, bowiem wszelkie zmiany w LSR winny wynikać z potzreb zglaszanych przez społeczeństwo.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

2012-06-24

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II