Brzeska Wieś Historyczna

Lista rankingowa małe projekty

 

Podaje się do publicznej wiadomości listę rankingową wniosków wybranych do finansowania w ramach naboru przeprowadzonego w dniach od 4 do 18 sierpnia 2014 r. w ramach działania Małe projekty.

Jednocześnie wyjaśnia się, że w związku z tym, że był to ostatni nabór w ramach Wdrażania lokalnej strategii rozwoju PROW 2007-2013 wnioski zostały wybrane do wysokości 150% limitu.

Oznacza to, że operacje  z pozycji od 1 do 3 listy rankingowej mieszczą się w limicie dostępnych środków i w pierwszej kolejności zostaną dofinansowane w ramach naboru.

Operacje z pozycji od 4 do 6 również zostały wybrane do finansowania, jednak mieszczą się w limicie środków do 150%, co oznacza, że tylko w sytuacji oszczędności,  będą mogły zostać dofinansowane.

2014-09-05

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II