Brzeska Wieś Historyczna

Listy rankingowe: nabór od 15 kwietnia do 9 maja 2014 r.

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki naboru wniosków na realizację tzw. małych projektów. Listy operacji wybranych i niewybranych dotyczą wniosków jakie zostały złożone w dniach od 15 kwietnia do 9 maja 2014 r.

Wnioski, które zostały złozone w odpowiedzi na nabór przekroczyły limit dostępnych środków, w związku z czym 7 wniosków,  które uzyskały najniższą ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru nie zostały wybrane do finansowania.

Poniżej znajduje się do pobrania lista operacji wybranych i lista operacji, które nie zostały wybrane do finansowania.

2014-05-29

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II