Brzeska Wieś Historyczna

Listy rankingowe

Poniżej znajduja się do pobrania listy rankingowe operacji jakie zostały złozone w odpowiedzi na nabór wniosków przeprowadzony w terminie od 31 grudnia 2013 r. do 20 stycznia 2014 r.

Wszystkie złożone wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i uzyskały minimum punktów by zostać wybranymi do finansowania w ramach PROW 2007-2013.

W ramach dzialania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie.

2014-01-31

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II