Brzeska Wieś Historyczna

Nabór na wolne stanowisko pn. „Specjalista ds. wdrażania PROW na lata 2014-2020”

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza nabór  kandydatów  na  wolne stanowisko  pn. „Specjalista ds. wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Określenie  stanowiska : Specjalista ds. wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wymiar czasu pracy:  pełny etat z możliwością zmniejszenia do ½ etatu,  okres zatrudnienia : umowa na czas określony.

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w  zamkniętych kopertach   z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem : „ Nabór  na  wolne  stanowisko  - Specjalista ds. wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”,  

w terminie   do dnia 16 lipca 2015r.  do  godz. 12.00,  osobiście – w siedzibie Stowarzyszenia  lub  pocztą  na  adres:  Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Oferty, które wpłyną  do Biura Stowarzyszenia  po wyznaczonym wyżej  terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu  terminu  decyduje data wpływu do Biura.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się do pobrania poniżej.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuję,  iż spośród  kandydatów  na  wolne stanowisko  pn. „Specjalista ds. wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, po analizie dokumentów aplikacyjnych  pod względem formalnym,  do kolejnego etapu został wyłoniony Pan Artur Domański, zam. Niemil.

Lista kandydatów  spełniających  wymagania formalne znajduje się do pobrania poniżej.

 

WYNIKI NABORU:

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuję,  iż  na  stanowisko  pn. „Specjalista ds. wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, wybrany został Pan Artur Domański, zam. Niemil.

 

 

p/p

2015-06-30

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II