Brzeska Wieś Historyczna

NABÓR NA MAŁE PROJEKTY - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW OD 4 SIERPNIA.

Zarząd Stowarzyszenia "Brzeska Wies Historyczna ogłasza nabór wniosków w ramach małych projektów.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: w dni robocze od 04.08.2014 r. do 18.08.2014 r. w godzinach od 7:30 do 15:30.

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka. Wnioski bezwzględnie winny być składane bezpośrednio przez Wnioskodawców w biurze Stowarzyszenia.

Należy złożyć 2 egzemplarze papierowe wniosku o przyznanie pomocy oraz wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD w 1 egzemplarzu.

Pełna treść ogłoszenia o naborze, wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,  kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji małego projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji, określonych w LSR znajdują się do pobrania poniżej.

Limit dostępnych środków na małe projekty w ramach naboru wynosi:  85 666,71 zł.

Nabór dotyczyć będzie następujących przedsięwzięć:

  1. Spędzamy czas ciekawie i z poczuciem tożsamości regionalnej
  2. Piękna i zadbana Brzeska Wieś Historyczna
  3. Budowa, rozbudowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów społeczno-kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i turystycznych
  4. Ochrona obiektów o szczególnej wartości dla obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej
  5. Zielone siłownie w każdej z Gmin na obszarze Lokalnej Grupy Działania

 Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji  to uzyskanie 30% punktów  z maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów (tj. min. 9 punktów).

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku o dofinansowanie konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej.

 

2014-07-17

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II