Brzeska Wieś Historyczna

Nabór: przyjmowanie wniosków od 31.12.2013 do 20.01.2014

                                                            Zarząd Województwa Opolskiego

 

na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” działającej na obszarze gmin: Skarbimierz, Olszanka, Lewin Brzeski informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:

 1. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w zakresie dodatkowych zadań w ramach przedsięwzięcia:
 • Ochrona obiektów o szczególnej wartości dla obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej,

      Limit dostępnych środków: 183 972,00 zł,

 • Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji: min. 9 pkt. tj. 30%
  z maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów.
 1. II. Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów w zakresie dodatkowych zadań w ramach przedsięwzięcia:
 • Zielone siłownie w każdej z Gmin na obszarze LGD,

     Limit dostępnych środków: 20 947,49 zł,

 • Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji: min. 9 pkt. tj. 30% z maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów.

III. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w zakresie dodatkowych zadań w ramach przedsięwzięcia:

 • Rozwój usług dla mieszkańców,

      Limit dostępnych środków: 50 000 zł,

 • Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji: min. 7,5 pkt. tj. 25% z maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów.

IV. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w zakresie dodatkowych zadań w ramach przedsięwzięcia:

 • Rozwój usług dla mieszkańców,

      Limit dostępnych środków: 33 452,00 zł,

 • Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji: min. 7,5 pkt. tj. 25% z maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów.

Termin składania wniosków: 31.12.2013 r. – 20.01.2014 r.

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: wypełnione wnioski w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz
z załącznikami oraz wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD w 1 egzemplarzu należy składać bezpośrednio
w biurze LGD w Krzyżowicach 72, 49-332 Olszanka, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne niezbędne dokumenty udostępniane są w siedzibie LGD,
w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
w Opolu, ul. Ozimska 17, IV p. oraz na stronach internetowych: Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl
w zakładce PROW, LGD: www.brzeskawieshistoryczna.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie LGD lub telefonicznie pod nr 77 412 90 21

 

2013-12-17

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II