Brzeska Wieś Historyczna

Nabór wniosków w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2011

Zarząd Województwa Opolskiego

na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” działającej na obszarze gmin: Skarbimierz, Olszanka, Lewin Brzeski informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:

I.      Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach przedsięwzięć:

 • Spędzamy czas ciekawie i z poczuciem tożsamości regionalnej,
 • Piękna i zadbana Brzeska Wieś Historyczna,
 • Budowa, rozbudowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów społeczno kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, i turystycznych,
  • Limit dostępnych środków: 853 043,70 zł,
  • Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
   min. 9 pkt. tj. 30% z maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów.

II.    Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach przedsięwzięć:

 • Spędzamy czas ciekawie i z poczuciem tożsamości regionalnej,
 • Budowa, rozbudowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów społeczno-kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, i turystycznych,
  • Limit dostępnych środków: 300 000 zł,
  • Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
   min. 7,5 pkt. tj. 25% z maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów.

III.      Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach przedsięwzięć:

 • Spędzamy czas ciekawie i z poczuciem tożsamości regionalnej,
 • Budowa, rozbudowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów społeczno kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, i turystycznych,
 • Limit dostępnych środków: 300 000 zł,
 • Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
  min. 7,5 pkt. tj. 25% z maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów.

IV.           Termin składania wniosków: 30.09.2011 r. – 17.10.2011 r.

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze LGD w Krzyżowicach 72, 49-332 Olszanka, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wzór formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne dokumenty :

 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR,
 • minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji

udostępniane są w siedzibie LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 19, VIIp. oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, na stronie internetowej LGD: www.brzeskawieshistoryczna.pl

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie LGD lub telefonicznie
pod nr 77 412 90 21

2011-09-15

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II