Brzeska Wieś Historyczna

Aktywne Sołectwa

 

Sołectwo które zwycięży w I edycji konkursu uzyska miano "Najaktywniejszego sołectwa obszaru Brzeskiej Wsi Historyczna" i zdobędzie nagrodę rzeczową w wysokości 3 000,00 zł.

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych, działania edukacyjne oraz poprzez dbanie o ład przestrzenny.

Organizator planuje przyznać 5 nagród rzeczowych w wysokości:

- Nagroda główna - Laureat I miejsca – 3.000,00zł.

- Laureat II miejsca   –  2.500,00zł.

- Laureat III miejsca  –  2.000,00zł.

- Laureat IV miejsca   – 1.500,00zł.

- Laureat V miejsca    – 1.000,00zł.

Zapraszamy wszystkie sołectwa z obszaru Gminy Lewin Brzeski, Olszanka i Skarbimierz do zgłoszenia się i wzięcia udziału w konkursie.

Poniżej znajduje się do pobrania Regulamin Konkursu oraz 4 załączniki, w tym formularz zgłoszeniowy. 

2011-03-05

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II