Brzeska Wieś Historyczna

Ogłoszenie o naborze wniosków na Małe Projekty.

Zarząd stowarzyszenia "Brzeska Wieś Historyczna" informuje o mozliwości składania wniosków w ramach działania Małe  Projekty:                            

  1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: w dni robocze od 15.04.2014 r. do 09.05.2014 r. w godzinach od 7:30 do 15:30.
  2. Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka. Wnioski bezwzględnie winny być składane bezpośrednio przez Wnioskodawców w biurze Stowarzyszenia.

Należy złożyć 2 egzemplarze papierowe wniosku o przyznanie pomocy oraz wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD w 1 egzemplarzu.

3. Miejsce zamieszczenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy: www.brzeskawieshistoryczna.pl

4. Miejsce zamieszczenia kryteriów wyboru operacji przez LGD, określonych w LSR, w tym kryteriów, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji małego projektu w ramach LSR: www.brzeskawieshistoryczna.pl

5. Miejsce zamieszczenia wykazu dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji, określonych w LSR: www.brzeskawieshistoryczna.pl

 6.    Limit dostępnych środków:

- w ramach małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi: 505 953,59 zł.

Nabór dotyczyć będzie następujących przedsięwzięć:

  1. Spędzamy czas ciekawie i z poczuciem tożsamości regionalnej
  2. Piękna i zadbana Brzeska Wieś Historyczna
  3. Budowa, rozbudowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów społeczno-kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i turystycznych
  4. Ochrona obiektów o szczególnej wartości dla obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej
  5. Zielone siłownie w każdej z Gmin na obszarze Lokalnej Grupy Działania

 7.     Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji: 

- uzyskanie 30% punktów  z maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów (tj. min. 9 punktów)

Wszelkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku znajdują sie do pobrania poniżej oraz w zakładce DO POBRANIA, MAŁE PROJEKTY.

 

2014-04-01

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II