Brzeska Wieś Historyczna

Opolski ETNOdizajn.

Stowarzyszenie "Brzeska Wieś Historyczna" bierze udział w realizacji projektu badawczego pn. Opolski Etnodisajn. Koordynującą LGD jest Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Najważniejsze działania zaplanowane w ramach projektu to: konkurs na identyfikację wizualną projektu, badanie służące identyfikacji i wykorzystaniu kodów kulturowych stosowanych w sztuce regionu, publikacja o twórcach ludowych i sztuce regionu, cykl spotów radiowych oraz filmów informującycj i promujących projekt, konferencja kończaca projekt badawczy.

Zapraszamy do obejrzenia filmów oraz wysłuchania audycji radiowych nt. sztuki ludowej:

1. Czym jest projekt:

http://www.radio.opole.pl/podstrony/etnodizajn/odcinek-pierwszy.html

2. Dziedzictwi i kultura na obszarze Brzeskiej Wsi Historycznej:

http://www.radio.opole.pl/podstrony/etnodizajn/odcinek-drugi.html

3. O Renesansie sztuki ludowej opowiada Zamek Cieszyn:

http://www.radio.opole.pl/podstrony/etnodizajn/odcinek-trzeci.html

4. Relacja z warszatów międzypokoleniowych w Januszkowicach:

http://www.radio.opole.pl/podstrony/etnodizajn/odcinek-czwarty.html

5. Sztuka ludowa w nowoczesnym wzornictwie:

http://www.radio.opole.pl/podstrony/etnodizajn/odcinek-piaty.html

6. Opolski Etnodizajn:

http://www.radio.opole.pl/podstrony/etnodizajn/odcinek-szosty.html

7. Technika plecenia koszyków:

http://www.radio.opole.pl/podstrony/etnodizajn/odcinek-siodmy.html

 

2014-02-07

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II