Brzeska Wieś Historyczna

Podsumowanie realizacji projektu pt.: Szkoła Animatorów i Animatorek rozwoju wsi.

Stowarzyszenie zakończyło realizację projektu pn. Szkoła Animatorów i animatorek rozwoju wsi. w ramach POKL 2007-2013.

Udział w projekcie wzięły osoby z obszaru LGD "Brzeska wieś Historyczna" tj. mieszkańcy trzech Gmin: Olszanki, Lewina Brzeskiego i Skarbimierza.

20-osobowa grupa osób, uczestnicząca w projekcie okazała się bardzo otwarta na aktywne formy szkoleń oraz na nową wiedzę. Uczestnicy/uczestniczki w większości posiadali doświadczenie w działaniach społecznych, co przyczyniło się do wymiany doświadczeń i pomysłów jak również usystematyzowania posiadanej przez nich wiedzy.

Mięli okazję uczestniczyć w szkoleniach z zakresu:

- wprowadzenia do pracy i roli Animatora/Animatorki w środowisku wiejskicm,

- umiejętności osobistych Animatora/ Animatorki

- metod aktywizacji i pracy Animatora/Animatorki ze środowiskiem lokalnym

- umiejętności pozyskania środków finansowych na rzecz pracy ze środowiskiem lokalnym.

Jako wartość dodaną projektu warto podkreślić zintegrowanie się osób w celu dalszej działalności na rzecz lokalnej społeczności.

Wyrażamy zadowolenie ze zrealizowanego projektu, który pozwolił na wzrost kompetencji Animatorów i Animatorek rozwoju wsi oraz zmotywował ich do dalszego działania.

Waszystkim Animatorkom i Animatorom dziekujemy za uczestnictwo w projekcie, licząc na dalszą współpracę oraz ich pracę animacyjną z lokalną społecznością na rzecz rozwoju wsi.

Zrealizowany projekt to oddolna inicjatywa, która przyczyniła się do wzrostu wiedzy i umiejętności mieszkańców oraz pobudzenia aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkać się to początek, zgodzić się to postęp, pracować razem to sukces.

Henry Ford

2013-01-02

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II