Brzeska Wieś Historyczna

Ponowne ogłoszenie o naborze na stanowisko: księgowy biura.

Zarząd Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” ogłasza  nabór  kandydatów/ek  na  wolne stanowisko pracy:  Księgowy/a biura.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę na ½ etatu.

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w  zamkniętych kopertach   z podanym adresem zwrotnym   i dopiskiem: „Nabór  na  wolne  stanowisko:  księgowy biura”   w terminie do dnia 20.04.2011 r.  do  godz. 14:00,  osobiście – w siedzibie Stowarzyszenia , lub  pocztą  na  adres:

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”

Krzyżowice 72

49-332 Olszanka

Szczegółowe informacje nt. naboru dostępne są pod nr tel.: 774129021, a pełną treść ogłoszenia można pobrać poniżej.

Stanowisko pracy współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31

„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

UWAGA!

Poniżej znajduje sie do pobrania rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko księgowej biura.

2011-04-06

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II