Brzeska Wieś Historyczna

Spotkanie wprowadzające w budowanie nowej LSR

Nowa Lokalna Strategia Rozwoju

obszaru „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej” na lata 2016-2020

objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Drogi Mieszkańcu, Przedsiębiorco

Gmin: Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Oława i Skarbimierz.

Jeśli masz pomysł:

-        w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar na którym mieszkasz?

-        na jakie cele warto przeznaczyć wsparcie finansowe  w ramach PROW 2014-2020?

-        kto powinien otrzymać wsparcie?

16 lipca 2015r. o godzinie 16.00

w Domu Kultury w Lewinie Brzeskim odbędzie się

spotkanie wprowadzające w budowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej”.

Przyjdź i zapoznaj się z tematyką budowania  nowej LSR!

Włączając się będziesz mógł wpłynąć na rozwój swojej gminy.

 

Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

 

Dodatkowych informacji na temat prac nad Lokalną Strategią Rozwoju, w tym przystąpienia do grupy roboczej, udziela Biuro Stowarzyszenia: tel.: 77 412 90 21, e-mail : p.pach@brzeskawieshistoryczna.pl

 

 

/p

2015-07-08

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II