Brzeska Wieś Historyczna

Szkolenie wyjazdowe aktywizujące!

Osoby pracujące w rolnictwie, domowników lub chętnych do współpracy w zakresie produkcji  i sprzedaży produktów rolnych/ekologicznych zapraszamy na wyjazd do Lokalnych Grup Działania: Dunajec-Biała oraz Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

Wyjazd odbędzie się w dniach od 11 do 13 września 2013 r., jego celem będzie zwiększenie świadomości mieszkańców z terenu LGD Brzeskiej Wsi Historycznej (rolników) w zakresie promocji produktów rolnych/ lokalnych i nowych form dystrybucji na przykładzie działania realizowanego przez GRUPĘ ODROLNIKA  Stowarzyszenia Konsumentów i Producentów.

Wyjazd poza pokazaniem dobrych przykładów wykorzystania środków Leader przez organizacje z Małopolski obejmuje także część teoretyczno- szkoleniową z tematyki produkcji żywności ekologicznej, sprzedaży produktu lokalnego oraz przedsiębiorczości na wsi.

Na wyjazd zapraszamy osoby przede wszystkim te, które mają zamiar wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w praktyce, podczas działań zawodowych i społecznych, które są zainteresowane założeniem działalności gospodarczej nierolniczej w zakresie produkcji produktów ekologicznych. Pierwszeństwo udziału w wyjeździe  będzie przysługiwało osobom, które zadeklarują chęć zarobkowania poprzez produkcję żywności ekologicznej oraz potrzebę pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

 

Celem zapisania się na wyjazd prosimy o kontakt pod numerem tel. 77 412 90 21.

Wyjazd współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich.

2013-07-15

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II