Brzeska Wieś Historyczna

Szkolenie z przygotowania i rozliczenia małego projektu.

 

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru na małe projekty w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (18 kwiecień - 13 maj 2011 r.) zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 22 marca 2011 r. o godz. 14:00 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Krzyżowic w Krzyżowicach.

Program szkolenia:

13:30 – 14:00 – rejestracja uczestników i uczestniczek, kawa powitalna

14:00 – 14:10 – otwarcie Szkolenia i omówienie założeń spotkania

14:10 – 14:55 – omówienie możliwości otrzymania dofinansowania w ramach działań      objętych Osią 4 Leader PROW 2007-2013

14:55 – 15:40 - zakres małych projektów, przykłady projektów możliwych do realizacji

15:40 – 16:00 – przerwa na poczęstunek

16:00 – 17:30 - forma i wysokość pomocy, koszty kwalifikowane, wkład własny

17:30 – 19:45 – wypełnianie wniosku o dofinansowanie małych projektów - warsztaty

 UWAGA!

 Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestniczenia w szkoleniu poprzez:

- mail: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl lub

- telefon: 774129021, 774128021 lub

- bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia w Krzyżowicach 72, 49-332 Olszanka

Szkolenie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

2011-03-08

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II