Brzeska Wieś Historyczna

Szkolenie z ubiegania się o środki w ramach Osi 4 Leader

Zapraszamy na szkolenie z praktycznego przygotowania wniosków w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju.

Szkolenie odbędzie się 28 kwietnia 2012 r. o godz. 14:00.

Miejsce szkolenia zostanie ustalone po zebraniu niezbędnej grupy uczestników (15 osób).

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu ubiegania sie o środki w ramach Programu Leader tj. w ramach 4 działań:

- Małe projekty

- Odnowa i rozwój wsi

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Program szkolenia znajduje się w załączeniu.

UWAGA!

Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania sie na szkolenie jest wczesniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa do biura stowarzyszenia pod numerem tel. 774129021, e-mailem na adres: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl bądź poprzez kontakt bezpośredni w biurze Stowarzyszenia.

Ilośc miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

2012-04-19

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II