Brzeska Wieś Historyczna

Uszczegółowienie zapytania nr 5/POKL/2013

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 lutego 2012 r. korygujemy zapisy w zapytaniu ofertowym nr 5/POKL/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. (korekta dotyczy uszczegółowienia czasu trwania godziny zajęć edukacyjnych).

W przypadku zajęć pedagogiczno-psychologicznych czas trwania zajęć ustala się na godzinę zegarową, natomiast w przypadku pozostałych zajęć mowa jest o godzinie lekcyjnej.

W załączeniu znajduje się do pobrania pelna informacja dotycząca brzmienia punktu 2 - Opis przedmiotu i zakres zamówienia i punktu 5 - Sposób przygotowania oferty.
Tym samym ulega wydłużeniu termin składania ofert do dnia 11 marca 2013 r. do godz. 15:00

2013-02-25

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II