Brzeska Wieś Historyczna

UWAGA! Kolejna zmiana formularza wniosku na Małe projekty!

 

W związku z błędami, jakie były zgłaszane w ramach aktywnego formularza wniosku o dofinansowanie Małych projektów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła udoskonaloną wersję aktywnego formularza wniosku.

Doprecyzowane zostały ponadto zapisy Instrukcji Wypełniania wniosku o dofinansowanie (IW) - w wersji 6z (doprecyzowaniu uległy zapisy dotyczące osoby fizycznej zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą lub rozwija działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadzczeniu w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów).

Wszystkich Wnioskodawców zamierzających aplikować o środki w ramach aktualnie ogłoszonego naboru na Małe projekty prosimy o pobieranie aktualnych formularzy wniosków o dofinansowanie, które zamieszczamy poniżej.

2012-05-07

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II