Brzeska Wieś Historyczna

UWAGA! Konkurs na film promocyjny!

Zarząd Stowarzyszenia ogłasza konkurs na wykonanie filmu informacyjno-promującego obszar LGD.

Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem przeprowadzenia konkursu na wykonanie filmu jest pokazanie przykładów zrealizowanych projektów w ramach realizacji operacji dofinansowanych ze środków PROW 2007-2013 (w ramach wdrażania LSR obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej) i tym samym rozpowszechnienie informacji o Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem konkursu jest również promocja obszaru gmin należących do LGD Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”

Nagrodami w konkursie są 2 nagrody rzeczowe o równowartości:

- 1 nagroda za 1 miejsce – 900,00 zł.

- 2 nagroda za 2 miejsce – 400,00 zł..

Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie pracy konkursowej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (dostępnym do pobranie poniżej - Regulamin konkursu na film) w terminie do 29 listopada 2013 r. do godziny 15.00. (decyduje data dostarczenia pracy). Prace konkursowe należy nadsyłać na nośnikach CD/DVD – pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora: Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 grudnia 2013 r.

2013-10-18

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II