Brzeska Wieś Historyczna

UWAGA! NABÓR NA MAŁE PROJEKTY W RAMACH PROW!

STOWARZYSZENIE „BRZESKA WIES HISTORYCZNA” INFORMUJE O MOZLIWOSCI SKLADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 4.1/413  - WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 NA OPERACJE, KTÓRE ODPOWIADAJA WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA:

Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, w ramach przedsięwzięcia:

- Poznaj i zachowaj Brzeską Wieś Historyczną,

- Ciekawie i aktywnie spędzamy czas,

- Piękna i zadbana Brzeska Wieś Historyczna,

- Nowoczesne obiekty służące działalności społecznej, kulturalnej, rekreacyjno-sportowej i turystycznej.

  1. Termin składania wniosków: 18.IV.2011 r. – 13.V.2011r. (od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00)

 2.   Miejsce składania wniosków: siedziba Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

 Informuje się jednocześnie, że wnioski do LGD złożone muszą być bezpośrednio przez Wnioskodawcę.

 3.  Miejsce zamieszczenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy:

-  strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: www.umwo.opole.pl

- strona internetowa Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”: www.brzeskawieshistoryczna.pl

 4.  Miejsce zamieszczenia kryteriów wyboru operacji przez LGD określonych w LSR, w tym kryteriów, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR:

-  strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: www.umwo.opole.pl

- strona internetowa Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”: www.brzeskawieshistoryczna.pl

  5.  Miejsce zamieszczenia wykazu dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji, określonych w LSR:

-  strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: www.umwo.opole.pl

- strona internetowa Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”: www.brzeskawieshistoryczna.pl

  6.  Limit dostępnych środków: 330 950,22 zł

  7.  Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD: uzyskanie min 30% punktów z maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów w ramach działania małe projekty.

Ponizej znajduja się do pobrania dokumenty niezbędne do złożenia pełnej dokumentacji w odpowiedzi na nabór. 

2011-04-01

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II