Brzeska Wieś Historyczna

UWAGA! Nabory jeszcze w 2013 r.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 31 grudnia 2013 r. do 20 stycznia 2014 r. przyjmowane będą wnioski w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Prosimy o przygotowywanie wniosków i kontakt z pracownikami biura w przypadku pytań lub wątpliwości.

Nabór dotyczyć będzie realizacji wniosków, które wpiszą się w zakres dodatkowych zadań, na realizacje których LGD otrzymała dodatkowe środki w 2013 r. tj.:

- w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:  operacje muszą wpisywać się w zakres przedsięwzięcia: Ochrona obiektów o szczególnej historycznej wartości dla obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej. Dostępna kwota środków w ramach naboru: 183 972,00 zł.

- w ramach małych projektów: operacje muszą wpisywać się w zakres przedsięwzięcia: Zielone siłownie w każdej z Gmin na obszarze LGD. Dostępna kwota środków w ramach naboru: 20 947,49 zł.

- w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”: operacje muszą wpisywać się w zakres przedsięwzięcia: Rozwój usług dla mieszkańców. Dostępna kwota w ramach naboru: 50 000,00 zł.

- w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: operacje muszą wpisywać się w zakres przedsięwzięcia: Rozwój usług dla mieszkańców. Dostępna kwota środków w ramach naboru: 33 452,00 zł.

Jednoczesnie informujemy, że w miesiącu marcu 2014 r. planujemy jeszcze jeden - ostatni w tym okresie programowania nabór wniosków w ramach 4 działań tj. Odnowa i rozwój wsi, Male projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

 

2013-11-29

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II