Brzeska Wieś Historyczna

UWAGA! Ostatni nabór wniosków w 2011 r.

Wszystkich potencjalnych wnioskodawców zamierzających ubiegać sie o środki w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw informujemy, że nabór rozpocznie się 30 września 2011 r., a zakończy 17 października 2011 r.

Nabór ogłoszony zostanie na następujące przedsięwzięcia:

 1. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” :
 • Spędzamy czas ciekawie i z poczuciem tożsamości regionalnej
 • Piękna i zadbana Brzeska Wieś Historyczna
 • Budowa, rozbudowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów społeczno-kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i turystycznych.

 2. W ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:

 • Spędzamy czas ciekawie i z poczuciem tożsamości regionalnej
 • Budowa, rozbudowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów społeczno-kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i turystycznych.

3. W ramach działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:

 • Spędzamy czas ciekawie i z poczuciem tożsamości regionalnej
 • Budowa, rozbudowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów społeczno-kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i turystycznych. 

Limit dostępnych środków przedstawia się następująco:

 • w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:  853 043,70 zł
 • w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”: 300 000,00 zł
 • w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: 300 000,00 zł.

Zainteresowane ubieganiem sie o środki osoby zachęcamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia pod nr telefonu: 774129021.

Biuro prowadzi bezpłatne konsultacje w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie. 

2011-08-16

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II