Brzeska Wieś Historyczna

UWAGA! Zmiana formularza wniosku na Małe projekty!

 

W związku z:

- wejściem w życie w dniu 6 kwietnia 2012 r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013,

- wejściem w dniu 1 lipca 2011 r. przepisów rozdziału 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a także ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw dotyczących utworzenia i funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- wejściem w życie w dniu 1 wrzesnia 2011 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw

uległ zmianie formularz wniosku o dofinansowanie oraz instrukcja jego wypełniania.

Nowe formularze w wersji PROW_413_MP/6/z zostały wprowadzone zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 35/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 dla małych projektów.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcja jego wypełniania obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 6 kwietnia 2012 r.

2012-04-16

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II