Brzeska Wieś Historyczna

VII Posiedzenie Rady - 31 maja 2012 r.

Zawiadamiamy,  że w dniu 31.05.2012 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” odbędzie się VII Posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Porządek Posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie Quorum
 3. Przedstawienie porządku Posiedzenia
 4. Zmiany do porządku Posiedzenia
 5. Głosowanie nad porządkiem Posiedzenia
 6. Wybór spośród członków Rady dwóch sekretarzy obrad, stanowiących jednocześnie komisję do przeliczania wyników głosowań, kontrolę quorum i wykonywania innych czynności w trakcie trwania posiedzenia Rady.
 7. Omówienie i ocena merytoryczna wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru prowadzonego przez Stowarzyszenie oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania w ramach działania:

- Odnowa i Rozwój Wsi

- Małe projekty

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie i zamknięcie Posiedzenia Rady.

 

2012-05-24

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II