Brzeska Wieś Historyczna

Stowarzyszenie w Gierszowicach zakończyło projekt EFS.

W dniu 14 listopada 2010r. w Świetlicy Wiejskiej - Centrum Kultury i Rekreacji Mieszkańców Gierszowic odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu pn. Wieś aktywna-inicjatywa lokalna na rzecz doskonalenia zawodowego.

W ramach seminarium odbyło się podsumowanie projektu w którym uczestniczyli uczestnicy i uczestniczki projektu, zaproszeni goście z gminy Olszanka oraz mieszkańcy sołectwa Gierszowice. W ramach seminarium odbyło się wystąpienie przedstawiciela stowarzyszenia nt. przebiegu realizacji projektu, jego celach, osiągniętych rezultatach i planach na przyszłość oraz  wystąpienie przedstawiciela partnera projektu stowarzyszenia "Brzeska Wieś Historyczna" nt. dobrych praktyk - projektów, które przyczyniły się do aktywizacji środowisk wiejskich. Dla 20 uczestników i uczestniczek projektu odbyły się również 3 godzinne warsztaty pn.  "Jak się sprzedać czyli podstawowe zasady wizażu na co dzień i w miejscu pracy".

Projekt pn. Wieś aktywna- inicjatywa lokalna na rzecz doskonalenia zawodowego jest realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Teraz Gierszowice” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Brzeska Wieś Historyczna”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2010-12-18

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II