Brzeska Wieś Historyczna

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 18 czerwca 2015r.

 Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 18.06.2015 r. o godzinie 17:00  w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli (Gmina Olszanka) 

Porządek Zebrania

1. Otwarcie

2. Stwierdzenie Quorum

3. Przedstawienie porządku obrad

4. Zmiany do porządku obrad

5. Głosowanie nad porządkiem obrad

6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w 2014r.

       - przedstawienie Sprawozdania za 2014r.,

       - przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do Sprawozdania,

       - dyskusja,

       - podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Brzesko-Oławska  Wieś Historyczna  (przystąpienie Gminy Grodków do Stowarzyszenia).

8. Przedstawienie informacji Zarządu z bieżącej działalności Stowarzyszenia  oraz informacji nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata        2014-2020.

9. Wolne wnioski

10. Zakończenie  Walnego Zebrania

 

Z uwagi na ważność spraw, które omawiane będą na Walnym Zebraniu, prosimy o niezawodne przybycie.

 

2015-06-11

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II