Brzeska Wieś Historyczna

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia 19.12.2014 r.

Zawiadamiamy,  że w dniu 19.12.2014 r. o godzinie 16:00 w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Olszance (przy boisku sportowym) odbędzie się  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzeskiej Wsi Historycznej”. 

 

Porządek Zebrania:

1.    Otwarcie

2.    Stwierdzenie Quorum

3.    Przedstawienie porządku obrad

4.    Zmiany do porządku obrad

5.    Głosowanie nad porządkiem obrad

6.    Podjęcie uchwały:

            - w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna

 

7.       Informacja Zarządu Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia z okresu minionej kadencji 

8.       Podjęcie uchwał:

            - w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia

            - w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

            - w sprawie zmiany lokalnej strategii rozwoju i uchwalenia tekstu jednolitego lokalnej      strategii rozwoju.

 

9.  Podsumowanie konkursu na Najaktywniejsze sołectwo obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej wraz z wręczeniem nagród.

10. Zakończenie zebrania.

 

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia oraz projekt uchwały w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia znajduje się do pobrania na stronie www.brzeskawieshistoryczna.pl

 

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczą dostosowania Członków Stowarzyszenia i zostaną sprecyzowane w trakcie Walnego Zebrania.

 

Serdecznie zapraszamy,

 

                                                                                                  Prezes Stowarzyszenia

 

2014-12-12

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II