Brzeska Wieś Historyczna

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się 16.06.2014 r.

 

Zawiadamiamy,  że w dniu 16.06.2014 r. o godzinie 16:00 w obiekcie rekreacyjno-sportowym w Olszance (przy boisku) odbędzie się  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzeskiej Wsi Historycznej”.

Porządek Zebrania:

 1.    Otwarcie

 2.    Stwierdzenie Quorum

3.    Przedstawienie porządku obrad

4.    Zmiany do porządku obrad

5.    Głosowanie nad porządkiem obrad

6.    Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju i ustalenia tekstu jednolitego Strategii, zmiana dotyczyć będzie przesunięcia niewykorzystanych środków z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej na działanie Małe projekty i umożliwi wykorzystanie środków w ramach działania Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2007-2013. 

 7.    Informacja Prezesa Stowarzyszenia – Pani Ewy Rosińskiej nt. naboru wniosków, jaki się odbył w terminie od 15 kwietnia 2014 r. do 9 maja 2014 r.

8.    Informacja kierownika biura nt. bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem biura Stowarzyszenia

9.  Wolne wnioski

10. Zakończenie zebrania – poczęstunek.

 

Zapraszamy do konsulatcji i zgłaszania uwag do Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej.

Uwagi mozna zgłaszać do Zarządu Stowarzyszenia poprzez biuro Stowarzyszenia, pod numerem telefonu: 774129021, adres e-mail: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

Zarząd Stowarzyszenia "Brzeska Wieś Historyczna". 

 

2014-06-05

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II