Brzeska Wieś Historyczna

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się 24.03.2011 r.

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia "Brzeska Wieś Historyczna" oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Lewin Brzeski, Olszanka i Skarbimierz na Walne Zebranie, które odbędzie się 24 marca 2011 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Krzyżowic w Krzyżowicach.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie Quorum
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Zmiany do porządku obrad
 5. Głosowanie nad porządkiem obrad
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2010 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem
 8. Informacja Komisji Rewizyjnej na temat działalności Stowarzyszenia w 2010 r.
 9. Podjęcie uchwał:

- w sprawie przyjęcia Sprawozdania za 2010 r. oraz udzielenia  absolutorium  Zarządowi Stowarzyszenia

- w sprawie zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”

-w sprawie wprowadzenia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” oraz uchwalenia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” na lata 2008-2015

- w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r.

 10.  Informacja Wice Prezesa Stowarzyszenia – Pani Ewy Rosińskiej nt. planowanych terminów ogłaszania konkursów w 2011 r. przez LGD Brzeska Wieś Historyczna.

 11.  Wolne wnioski

12. Zakończenie zebrania – poczęstunek.

 

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian do LSR zapraszamy do zgłaszania wszelkich uwag i konsultacji dotyczących treści Lokalnej strategii rozwoju.

Zarząd Stowarzyszenia "Brzeska Wies Historyczna"

2011-03-16

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II