Brzeska Wieś Historyczna

Wyniki konkursu na Najaktywniejsze sołectwo obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej.

W dniu 5 grudnia 2014 r. 4-osobowa Komisja dokonała oceny sprawozdań, jakie zostały złożone przez sołectwa, które wzięły udział w Konkursie na Najaktywniejsze sołectwo obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej.

Do konkursu zgłosiło się 20 sołectw, natomiast sprawozdanie końcowe złożyło 14: Skorogoszcz, Olszanka, Żłobizna, Pogorzela, Jankowice Wielkie, Brzezina, Krzyżowice, Gierszowice, Łosiów, Sarny Małe, Obórki, Mikolin, Stroszowice, Janów.

W konkursie pierwsze 3 miejsca zdobyły:

Laureat 1 miejsca: Skorogoszcz – nagroda w wysokości 1500,00 zł (w formie rzeczowej),

Laureat 2 miejsca: Olszanka – nagroda w wysokości 1000,00 zł (w formie rzeczowej),

Laureat 3 miejsca: Żłobizna – nagroda w wysokości 500,00 zł (w formie rzeczowej).

Pozostałe sołectwa otrzymują Wyróżnienia za wkład włożony w aktywizację mieszkańców obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych, działania edukacyjne oraz poprzez dbanie o ład przestrzenny.

Wszystkim sołectwom serdecznie gratulujemy.

Nagrody zostaną sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

2014-12-17

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II