Brzeska Wieś Historyczna

Zapraszamy na KONFERENCJĘ !!!

 

Zapraszamy na Konferencję promującą współprace publiczno-społeczną, która  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja odbędzie się 28 grudnia 2010 r. o godzinie 16:00 w świetlicy wiejskiej w Gierszowicach.

Aby wziąść udzial w konferencji wystarczy zgłosić się do organizatora - najpóźniej 27 grudnia 2010 r. Zgłoszenia przyjmuje Pani Dorota Kukułka - Adasik pod numerem telefonu: 774129021.

Program Konferencji przedstawia sie następująco: 

15:30 – 16:00 – Rejestracja gości

Część I

16:00 – 16:15   -          Uroczyste rozpoczęcie konferencji przez Panią Ewę Rosińską – Wice Prezesa Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”

16:15 – 16:45   -          Przedstawienie aktualnych problemów społecznych obszaru LGD

                                     - wystąpienie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance Pana Zbigniewa Dzięgielewskiego

16:45 – 17:15     -        Rozwój współpracy sektora publicznego i społecznego jako narzędzie rozwoju mieszkańców obszaru LGD

                                    - wystąpienie przedstawiciela sektora publicznego

17:15 – 17:45  -           Poczęstunek 

Część II

17:45 – 19:45  -          prezentacja dobrych praktyk – przedsięwzięć realizowanych na rzecz aktywizacji  mieszkańców obszarów wiejskich

                                   - wystąpienia liderów wiejskich.

19:45 – 20:00  -          zakończenie konferencji, wręczenie gościom folderów opracowanych w ramach projektu Lokalny pomysł na zmianę.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu pn. Lokalny pomysł na zmianę współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

2010-12-18

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II