Brzeska Wieś Historyczna

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

Zawiadamiamy,  że w dniu 17.12.2013 r. o godzinie 16:00 na świetlicy wiejskiej w Kantorowicach

odbędzie się  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzeskiej Wsi Historycznej”.

 

Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie
  2. Stwierdzenie Quorum
  3. Przedstawienie porządku obrad
  4. Zmiany do porządku obrad
  5. Głosowanie nad porządkiem obrad
  6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju i ustalenia tekstu jednolitego Strategii 

7. Informacja Prezesa Stowarzyszenia – Pani Ewy Rosińskiej nt. naboru wniosków, jaki się odbył w 2013 r. oraz nt. planowanego naboru w 2014 r.

 8. Informacja kierownika biura nt. bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem biura Stowarzyszenia, w tym nt. stanu realizacji PROW 2007-2013 przez LGD Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna, stanu realizacji Projektu współpracy: Opolskie szlakiem LGD oraz Opolski EtnoDisajn.

9.  Wolne wnioski

10. Zakończenie zebrania – poczęstunek.

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 17 grudnia br. rozdane zostaną kalendarze Stowarzyszenia na 2014 r.

Zapraszamy do zgłaszania uwag do treści Lokalnej Strategii Rozwoju, najbliższe zmiany dotyczyć będą w zakresie tabeli nr. 1, tabeli nr 3, tabeli nr 12B, tabeli nr 13 B, tabeli nr 19, tabeli nr 21.

Projekt strategii zamieszczamy w załączeniu poniżej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia.

 

                                                                                                            Prezes Zarządu

                                                                                       Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”

                                                                                                             Ewa Rosińska

2013-12-10

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II