Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie dotyczące transportu do Wrocławia

 

W związku z organizacją wyjazdu kulturalnego do Opery Wrocławskiej w ramach projektu Seniorzy na start! dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert cenowych na zabezpieczenie transportu w dniu 26 października 2014 r.

Przewóz dotyczy 150-160 osób uczestniczących w projekcie Seniorzy na start! na trasie:

- ok. 50 osób z Lewina Brzeskiego do Wrocławia (Opera Wrocławska) i z powrotem,

- ok. 50 osób z Olszanki do Wrocławia (Opera Wrocławska) i z powrotem,

- ok. 50 osób ze Skarbimierza Osiedle do Wrocławia (Opera Wrocławska) i z powrotem.

Przewóz osób odbyć się ma wyłącznie środkiem transportu spełniającym wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.).

Wymaga się aby wykonawca zagwarantował środek transportu o podwyższonym standardzie, w tym obligatoryjnie z klimatyzacją.

Wykonawca zapewnić ma bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny.

W cenę przejazdu wliczone będą: parkingi, ewentualne koszty delegacji, wyżywienia kierowcy.

Wykonawca w ofercie  podać ma cenę brutto za 1km.

Cena oferty uwzględniać ma wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo i słownie.

Podmioty zainteresowane realizacją wyżej opisanego zadania mogą złożyć swoje oferty w terminie do 30.09.2014 r. do godz. 12.00 na adres e-mail Stowarzyszenia –biuro@brzeskawieshistoryczna.pl                                                                       

Szczegółowe  informacje udzielane będą w biurze LGD, pod numerami  telefonów: 774129021 lub 774128021.

 

2014-09-16

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II