Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe film promocyjny

Zapraszamy do składania ofert na Wykonanie/produkcję filmu promocyjnego w ramach Projektu współpracy Opolskie szlakiem LGD

 wraz z Emisją filmu w TVP S.A – co najmniej dwukrotnie w każdym z województw: opolskim, dolnośląskim oraz śląskim.

Ofertę należy przekazać na formularzu ofertowym do godz. 11.00 dnia 23 maja 2014r. bezpośrednio do biura Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka lub w formie elektronicznej na adres e-mail: p.pach@brzeskawieshistoryczna.pl.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia, a Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta w ramach zapytania nr 8/PW/2014”.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się do pobrania poniżej.

 

2014-05-16

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II