Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 10 - Równamy do najlepszych!

W związku z realizacją projektu pn. Równamy do najlepszych! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert cenowych na realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla uczniów i uczennic kls 5 i 6 w szkole w Przylesiu.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 listopada 2012 r., liczy sie data wpływu oferty do biura Stowarzyszenia.

Szczegóły zapytania znajduja się do pobrania poniżej.

2012-11-09

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II