Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 2/WP/PROW/2015

Zapytanie ofertowe nr 2/WP/PROW/2015

Zapraszamy do składania ofert cenowych  na wsparcie Eksperta na etapie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się do pobrania poniżej.

Ofertę złożyć można osobiście lub pocztą na adres: Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Dopuszcza się również złożenie ofert drogę e-mailową na adres: p.pach@brzeskawieshistoryczna.pl

Ofertę złożyć należy do dnia 1 lipca 2015r. do godz. 12.00.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Pełna treść ogłoszenia Zapytania ofertowego  nr 2/WP/PROW/2015 znajduje się do pobrania poniżej.

 

 

/p

2015-06-23

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II